Nie kłopocz się o nieszczę...

hinduskie
Nie kłopocz się o nieszczęście trzy lata, a przemieni się w błogosławieństwo.