Nie ma bardziej głuchych niż...

Stendhal
Nie ma bardziej głuchych niż ci, którzy nie chcą słyszeć.