Nie ma nic gorszego nad udawan...

Lew Tołstoj
Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci. Udawanie dobroci odstręcza bardziej niż otwarte zło.