Nie masz doskonałego ...

Franciszek Bacon
Nie masz doskonałego piękna bez pewnej niezwykłości w umiarach.