Nie można oprzeć stosunków ...

Miłość
Nie można oprzeć stosunków rodzinnych na prawdzie, skoro nie ma jej w miłości.