Nie można równocześnie biec...

hausa
Nie można równocześnie biec i drapać się w głowę.