Nie poniewierajmy człowie...

Pierre Augustin Beaumarchais
Nie poniewierajmy człowiekiem, który nam dobrze służy; łatwo go zamienić w lichego lokaja.