Nie ten szczęśliwy, kto boga...

Józef Ignacy Kraszewski
Nie ten szczęśliwy, kto bogaty, nie ten szczęśliwy, kto wielki, kto sławny; ale ten, kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak on cierpieć.

Najczęściej szukane:

Rosja ,   Rosja ,   Stalin ,   z dziada ,   wiatru ,   okoń ,   kultura ,   Longin Okoń ,   brak kultury ,   zachowanie ,