Nie wiesz, że kobieta posiada...

Janina Ipohorska
Nie wiesz, że kobieta posiada stare suknie, póki się z nią nie ożenisz.