Niebezpieczeństwo naśladowni...

Klaudiusz Debussy
Niebezpieczeństwo naśladownictwa grozi tylko tym, którzy są podatni na tresurę.