Niech licho porwie tego, k...

Carlo Goldoni
Niech licho porwie tego, kto wprowadził zwyczaj składania wizyt.