Niechże pan nie posługuje si...

Henrik Ibsen
Niechże pan nie posługuje się obcym wyrazem, ideały. Przecież na określenie tego mamy piękne rodzime słowo, kłamstwa.