Niecodzienni mężczyźni rodz...

Natalia Glensk - Gutweter
Niecodzienni mężczyźni rodzą się nocą... w snach.