Niegodziwa Miłości, do c...

Wergiliusz
Niegodziwa Miłości, do czegóż nie skłaniasz serc ludzkich?