Niejedni, by ukryć piątą ac...

Zbigniew Waydyk
Niejedni, by ukryć piątą achillesową, przypinają sobie ostrogi.