Niektóre umysły są jak...

Gilbert Cesbron
Niektóre umysły są jak ekspresy — mkną tak szybko, iż trudno zauważyć, że są puste.