Nieobecni nigdy nie mają racj...

Philippe Destouches
Nieobecni nigdy nie mają racji.