Niepodobieństwem jest, by co...

Jonathan Swift
Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka.

Najczęściej szukane:

,   Władysław Reymont ,   dzieci ,   Sapkowski ,   Sapkowski ,   Anatol Stern ,   obłudnik ,   sharon stone ,   miłość ,   Erazm z Rotterdamu ,