Niepowodzenie przywraca ludzio...

Eugene Delacroix
Niepowodzenie przywraca ludziom wszystkie cnoty, jakie pomyślność im odbiera.