Nieproszony gość musi umieć...

Stanisława Fleszarowa - Muskat
Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę.