Nierozsądnie jest kierować s...

Karol Bunsch
Nierozsądnie jest kierować się zawsze tylko rozsądkiem.