Nieszczęśliwi z cierpień ...

Ezop
Nieszczęśliwi z cierpień drugich odnoszą pociechę.

Najczęściej szukane:

Jedi ,   Padawan ,   Klopoty... ,   cierpli ,   telewizor ,   telewizja ,   Nieteg ,   Bartoszewski ,   prawda się nie goi ,   Źródła awsntury ,