Niewdzięczność jest zapłat...

niemieckie
Niewdzięczność jest zapłatą świata,