Nikt równego sobie nie lubi: ...

polskie
Nikt równego sobie nie lubi: kowal kowala, zdun garncarza, a rymopis nie lubi pisoryma.