O przyszłości kobieta myśli...

Pearl Buck
O przyszłości kobieta myśli, póki nie jest zamężna, mężczyzna — tylko gdy już jest żonaty.