Obcy wół pożera trawę, gdy...

babilońskie
Obcy wół pożera trawę, gdy własny leży na pastwisku.