Obojętność moralna to choro...

Henri Frederic Amiel
Obojętność moralna to choroba bardzo kulturalnych ludzi.