Okazja: Okazja to perskie oko ...

Józef Bułatowicz
Okazja: Okazja to perskie oko losu.