Orient wierzy — Europa ...

Cyprian Kamil Norwid
Orient wierzy — Europa rozumuje - Ameryka konfrontuje.