Osiągnięciem i chlubą jedn...

Jean De La Bruyére
Osiągnięciem i chlubą jednych jest to, że piszą dobrze. Zasługą innych — że nie piszą wcale.