Pewne dzieła są stworzo...

Paul Ambroise Valery
Pewne dzieła są stworzone przez publiczność. Inne tworzą swoją publiczność.