Picie wódki szkodzi własnemu...

buriackie
Picie wódki szkodzi własnemu zdrowiu; chodzenie po ludziach szkodzi własnemu gospodarstwu.