Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

Wo kommen die Löcher im Käse her....? ,   fitzgerald ,   orzech ,   dzien ,   bohater ,   widział bym głębiej ,   amore profano ,   ć ,   Emilia Tesz ,   fraszki ,