Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

fryzjer ,   ze słowem nauka ,   dzem ,   skarpeta ,   skarpety ,   śnić ,   śnie ,   lustro ,   krygl-kolodzinski ,   dobra ,