Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

pierwsza miłość ,   cierpliwość ,   spokuj ,   arbiter ,   miłoć ,   niewiem ,   niewiem ,   lepete-melepete ,   henryk z efezu ,   Henryk z Efezu cytaty ,