Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

z ,   mentor ,   hałas ,   artsta plastyk... ,   Poe ,   pieprz ,   sól ,   zegota ,   poszukiwanie ,   pokuj ,