Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

I...... ,   kura ,   głupia ,   Paulo coelo ,   hainrich himler ,   Agnieszka Holland ,   Andrzej Wajda ,   niezgody ,   naprawić ,   poprawić ,