Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

bydlak ,   nowy rok ,   nowy rok ,   de la serna ,   mydło ,   Tez ,   Wód kozuch woda ,   Ród kozuch wyda ,   Mod kozuch wada ,   Mobbyn ,