Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

bra ,   brat ,   higiena osobista ,   Interpunkcja ,   wesele ,   wesele i pogrzeb ,   o czystości ,   resort ,   motas ,   Motas ,