Piękno tej ziemi skłania mni...

Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!

Najczęściej szukane:

CYRANKIEWICZ ,   CYRANKIEWICZ ,   wąż ,   karp ,   tomasz ,   święty tomasz ,   tomasz z akwinu ,   książka ,   lao tse ,   tur odraza pegaza ,