Pieniądze ułatwiają znoszen...

Alfons Allais
Pieniądze ułatwiają znoszenie ubóstwa.