Pierwsze zasady moralności tw...

Marie-Jeanne Roland De La Platiere
Pierwsze zasady moralności tworzą się w interesie jednostki, toteż prawdą jest w tym względzie, że cnota to roztropność zastosowana do obyczajów. Jednakże cnota we właściwym sensie słowa rodzi się w stosunkach człowieka z innymi ludźmi; człowiek jest mądry dla samego siebie, a cnotliwy wobec bliźniego.

Najczęściej szukane:

więzienie ,   monnet ,   spaak ,   spinelli ,   swierszcz ,   mogiła dzieci ,   głod ,   Święty Walęty ,   karaluch ,   marek bartoszewski ,