Pies jedynym stworzeniem na zi...

Josh Billings
Pies jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.