Piwo bez chmielu, masło bez s...

litewskie
Piwo bez chmielu, masło bez soli, koń bez ogona, kobieta bez cnoty jednakową mają wartość,