Piwo nie wypite minęło się ...

niemieckie
Piwo nie wypite minęło się ze swoim celem.