Po niezasłużoną wygraną zg...

portugalskie
Po niezasłużoną wygraną zgłasza się diabeł.