Pobierając się, mężczyzna ...

Henry Louis Mencken
Pobierając się, mężczyzna i kobieta stają się tylko jednym; główna trudność to ustalić którym.

Najczęściej szukane:

egipskie ,   słów ,   kradzież ,   neymar ,   cnota ,   DZIEWIDZTWO ,   DZIEWIDCTWO ,   Phillip Brooks ,   entuzjazm ,   słaba ,