Pochlebstwo to potrawa, która...

Carlo Goldoni
Pochlebstwo to potrawa, która wszystkim smakuje.