Pod niebo wynosimy nasze zbrod...

Giordano Bruno
Pod niebo wynosimy nasze zbrodnie i nałogi, a w przepaściach trzymamy cnotę i sprawiedliwość.