Podróżowanie niesie z sobą ...

Margot Fonteyn
Podróżowanie niesie z sobą udrękę polegającą na tym, że człowiek czuje się w domu wszędzie, a zarazem nigdzie, gdyż gdziekolwiek by nie był, jakaś jego cząstka pozostaje na innym kontynencie.