Podróżowanie to najwspanials...

Homer
Podróżowanie to najwspanialsza rzecz na świecie.