Podwójne zabezpieczenie sukce...

Władysław Grzeszczyk
Podwójne zabezpieczenie sukcesu: dotrzymywanie kroku naszym słowom i słowa naszym krokom.

Najczęściej szukane:

rozstania ,   riabinin ,   władza ,   trup ,   tadeusza nowakowskiego ,   Goethe ,   zloto ,   Metternich ,   jan ,   brzechwa ,