Pogoda ducha jest najpiękniej...

Janina Ipohorska
Pogoda ducha jest najpiękniejszym krawatem.