Pokora i wstyd po uczy...

Augustyn Św.
Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.