Polityka jest sprawą zbyt pow...

Charles de Gaulle
Polityka jest sprawą zbyt poważną, aby pozostawić ją w rękach polityków.