Polityka to nie jest praca...

Jerzy Andrzejewski
Polityka to nie jest praca, to są zajęcia, polityka stwarza sytuacje, a nie wartości...