Poluje codziennie tam, gdzie m...

tuwińskie
Poluje codziennie tam, gdzie mu się raz udało zastrzelić sarnę.